Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2004.10.26 20:00:31 powrót do aktualnej strony
 
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Szkoły Życia w Rybniku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.10.2004  
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 13.10.2004  
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szkolnej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 12.10.2004  
Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 12.10.2004  
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 7.10.2004  
Remont instalacji uzdatniania wody SUW Palowice Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 30.09.2004 22.10.2004
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Szkoły Życia w Rybniku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 28.09.2004 19.10.2004
Przebudowa nawierzchni ulicy Szkolnej w sołectwie Palowice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 22.09.2004  
Przebudowa nawierzchni ulicy Ściegiennego w sołectwie Stanowice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.09.2004  
Przebudowa nawierzchni ulicy Brzozowej w dzielnicy Leszczyny Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.09.2004  
Przebudowa nawierzchni ulicy Szewczyka w dzielnicy Czuchów Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.09.2004  
Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w dzielnicy Dębieńsko Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 20.09.2004  
Przebudowa nawierzchni ulicy Grabowej w dzielnicy Dębieńsko Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 20.09.2004  
Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Słowackiego w dzielnicy Czerwionka Centrum Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 10.09.2004  
Poszerzenie nawierzchni jezdni - ulicy Woszczyckiej w sołectwie Palowice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 10.09.2004  
Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Książenice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 10.09.2004  
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Leszczyny ul. Morcinka oraz ul. Moniuszki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 3.09.2004  
Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Ligonia w dzielnicy Leszczyny Osiedle Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 6.09.2004  
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Szkoły Życia w Rybniku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 3.09.2004 23.09.2004
Uszczelnienie płyt elewacji budynku przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3.09.2004 14.09.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Powstańców wraz z odwodnieniem w dzielnicy Leszczyny Stare Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 30.08.2004  
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Słonecznej wraz z odwodnieniem w sołectwie Książenice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 27.08.2004  
Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 25.08.2004 23.09.2004
Dzierżawa nieruchomości przy ul. 3 Maja 21 Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 25.08.2004 9.09.2004
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 25.08.2004 23.09.2004
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w dzielnicy Czuchów Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 5.08.2004  
Poszerzenie nawierzchni jezdni - ulicy Woszczyckiej w sołectwie Palowice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 10.08.2004 27.08.2004
Przebudowa nawierzchni ulicy ks. Musiała w dzielnicy Leszczyny Stare Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 10.08.2004 31.08.2004
Zakup samochodu asenizacyjnego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 23.07.2004 6.09.2004
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.07.2004 9.08.2004
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do zespołu szkolno-przedszkolnego w Katowicach Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.07.2004 9.08.2004
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu Szczejkowic Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.07.2004 9.08.2004
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu Palowic Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.07.2004 9.08.2004
Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu Książenic Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.07.2004 9.08.2004
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 19.07.2004 8.09.2004
Wykonanie małej architektury przed Ratuszem w Czerwionce - fontanna Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 20.07.2004 9.08.2004
Najem mieszkania przy ul. Kopalnianej 9/II/2 w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6.07.2004 15.10.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla osiedla Familoki w Czerwionce Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 23.06.2004 2.08.2004
Zabezpieczenie budynku MOK przed wodami gruntowymi Miejski Ośrodek Kultury 19.06.2004 26.07.2004
Najem lokalu użytkowego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Morcinka 4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18.06.2004 8.07.2004
Remont zabezpieczający budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 16.06.2004 16.07.2004
Wymiana okien - sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 3 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 16.06.2004 16.07.2004
Dostawa elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

4.06.2004 28.06.2004
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 31.05.2004 22.10.2004
Wymiana okien na klatkach schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8a w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 31.05.2004 7.07.2004
Remont dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku przy ul. Moniuszki 1 w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 31.05.2004 7.07.2004
Remont dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 2 w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 31.05.2004 7.07.2004
Remont dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 31.05.2004 7.07.2004
Remont dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku przy ul. Broniewskiego 8 w Czerwionce-Leszczynach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 31.05.2004 7.07.2004
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Szkoły Podstawowej w Stanowicach Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 26.05.2004 25.06.2004
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 w Czuchowie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 21.05.2004 2.07.2004
Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem UGiM i Zameczkiem Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 20.05.2004 25.06.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Ligonia wraz z wymianą instalacji wodociągowej w dzielnicy Leszczyny Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 14.05.2004 24.06.2004
Remont zabezpieczający budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 13.05.2004 14.06.2004
Wymiana okien - sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 3 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 13.05.2004 14.06.2004
Dobudowa i modernizacja budynku OSP w Dębieńsku Starym Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieńsku Starym 11.05.2004 7.06.2004
Realizacja usług opiekuńczych świadczonych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej 4.05.2004 25.05.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Ściegiennego wraz z odwodnieniem w sołectwie Stanowice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 4.05.2004 24.06.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Grabowej wraz z odwodnieniem w dzielnicy Dębieńsko Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 4.05.2004 21.05.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w dzielnicy Leszczyny Osiedle Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 4.05.2004 24.06.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w sołectwie Szczejkowice Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 4.05.2004 24.06.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w sołectwie Przegędza Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 4.05.2004 24.06.2004
Najem mieszkania przy ul. 3 Maja 15/I/2 w dzielnicy Czerwionka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 29.04.2004 19.05.2004
Dostawa artykułów stalowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 27.04.2004 11.05.2004
Utrzymanie bieżące targowiska w dzielnicy Czerwionka Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 19.04.2004 11.05.2004
Wykonanie robót remontowych instalacji wodnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 19.04.2004 7.07.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Szyb Zachodni wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w dzielnicy Czuchów Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 8.04.2004 23.04.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Ligonia wraz z przebudową sieci wodociągowej w dzielnicy Leszczyny Osiedle Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 8.04.2004 23.04.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Rybnickiej - bocznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w dzielnicy Leszczyny Osiedle Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 8.04.2004 23.04.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w dzielnicy Czerwionka Karolinka Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 8.04.2004 23.04.2004
Zakup masy asfaltowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.04.2004 21.04.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej ocieplenia budynków oraz instalacji wewnętrznej c.o. w Leszczynach Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 12.03.2004 21.05.2004
Wykonanie kanalizacji budynków przy ul. Kolejowej w Czerwionce Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 27.02.2004 26.03.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na Hale Widowiskową i Sportową w Czerwionce Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 26.02.2004 13.04.2004
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 26.02.2004 7.04.2004
Wykonanie małej architektury przed Ratuszem w Czerwionce - fontanna Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 26.02.2004 8.04.2004
Najem mieszkania przy ul. 3 Maja 15/I/2 w dzielnicy Czerwionka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26.02.2004 9.03.2004
Dostawa odzieży roboczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26.02.2004 31.03.2004
Dostawa materiałów malarskich Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26.02.2004 31.03.2004
Dostawa złączek i kształtek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 24.02.2004 24.03.2004
Dostawa armatury Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 24.02.2004 24.03.2004
Dostawa rur PE i PCV Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 24.02.2004 24.03.2004
Dostawa samochodu osobowego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 20.02.2004 5.03.2004
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zabrzańskiej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.02.2004 12.03.2004
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Nowy Dwór Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.02.2004 12.03.2004
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Górniczej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.02.2004 12.03.2004
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. 3 Maja Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.02.2004 12.03.2004
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przy ulicach Szyb Zachodni oraz Nowa Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.02.2004 12.03.2004
Dostawa materiałów biurowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9.02.2004 24.02.2004
Zakup artykułów metalowo-instalacyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9.02.2004 24.02.2004
Dostawa środków czystości Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9.02.2004 24.02.2004
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bełk i Palowice Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 27.01.2004 19.04.2004
Dostawa materiałów elektrycznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3.02.2004 24.02.2004
Dzierżawa budynku przy ul. Szkolnej w Czerwionce-Leszczynach Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 2.02.2004 12.02.2004
Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2004 r. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 18.11.2003 22.12.2003
Wykonanie usługi wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 na zieloną szkołę 2004 Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach 8.12.2003 16.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zabrzańskiej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Nowy Dwór Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Górniczej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. 3 Maja Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przy ulicach Szyb Zachodni oraz Nowa Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Żorskiej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błękitnej Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Furgoła Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 19.11.2003 29.12.2003
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bełk i Palowice Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 31.10.2003 30.12.2003
Aktualizacja map do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Leszczyny Stare Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 30.10.2003 12.11.2003
Sprzedaż samochodu osobowego marki FSO Polonez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 10.10.2003 6.11.2003
Wykonanie kanalizacji sanitarnej budynków w Czerwionce Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.10.2003 4.11.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 18.09.2003 17.10.2003
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 18.09.2003 7.11.2003
Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 15.09.2003  9.10.2003
Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w sołectwie Bełk Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 9.09.2003  28.10.2003
Remont nawierzchni ulicy Bocznej w sołectwie Książenice Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.09.2003 17.09.2003
Remont nawierzchni ulicy Pawłowskiej w sołectwie Palowice Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.09.2003 17.09.2003
Remont nawierzchni ulicy Leszczyńskiej - bocznej w sołectwie Przegędza Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.09.2003 17.09.2003
Remont nawierzchni ulicy Cichej w dzielnicy Dębieńsko Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.09.2003 17.09.2003
Remont nawierzchni ulicy Szkolnej w sołectwie Palowice Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.09.2003 17.09.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Dębieńsku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 27.08.2003 5.11.2003
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 20.08.2003 11.09.2003
Dostawa elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 31.07.2003  25.08.2003
Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 30.07.2003  22.08.2003
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola w Palowicach Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 29.07.2003 19.09.2003
Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu Książenic Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.07.2003  1.08.2003
Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu Palowic Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.07.2003  1.08.2003
Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.07.2003  1.08.2003
Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu Szczejkowic Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 8.07.2003  1.08.2003

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.10.26 20:00:31

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny