Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2006.02.21 09:13:28 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLII/366/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymsko-Katolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
XLII/365/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/325/05 z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny
XLII/364/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny
XLII/363/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XLII/362/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2006
XLII/361/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2006 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach
XLII/360/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2015”
XLII/359/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XLII/358/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2006 rok
XLII/357/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 5 w Bełku
XLII/356/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/355/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/354/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/353/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/352/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Stanowicach

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.21
Data udostępnienia: 2006.02.21 09:13:28

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny