Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Budżet gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2007.02.13 08:37:43 powrót do aktualnej strony
 

Uchwała Nr V/59/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007

Treść uchwały można pobrać w formacie Format PDF PDF (127 KB).

Załącznik nr 1 do uchwały - Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł - można pobrać w formacie Format PDF PDF (107 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały - Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - można pobrać w formacie Format PDF PDF (107 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały - Deficyt budżetowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (107 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (81KB).

Załącznik nr 5 do uchwały - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2009 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (148 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały -Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2007 roku - można pobrać w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały - Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2007 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały - Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (98 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2007 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały - Zestawienie zadań, przeznaczonych do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, objętych dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007- można pobrać w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Załącznik nr 11 do uchwały - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007- można pobrać w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Załącznik nr 12 do uchwały - Zestawienie wydatków związanych z realizacją w roku 2007 zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego- można pobrać w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Załącznik nr 13 do uchwały - Planowane spłaty zobowiązań w 2007 roku i latach następnych- można pobrać w formacie Format PDF PDF (81KB).

Załącznik nr 14 do uchwały - Prognozowane kwoty długu na lata 2006-2017- można pobrać w formacie Format PDF PDF (82 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.13
Data udostępnienia: 2007.02.13 08:37:43

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny