Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2007.07.18 10:09:43 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 15 czerwca do 21 czerwca 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 8 czerwca do 14 czerwca 2007r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 czerwca do 6 czerwca 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 25 maja do 31 maja 2007 r.

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 15 czerwca do 21 czerwca 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 26 22 29 19
Wydział Gospodarki Komunalnej 2 2 2 2
Wydział Spraw Obywatelskich 1058 346 399 1005
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 20 20 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 1 12 12 1
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
7 0 7 0
Wydział Ekologii i Zdrowia 18 8 7 19
Wydział Lokalowy 26 40 41 25
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 0 15 15 0
Urząd Stanu Cywilnego 69 221 220 70
Wydział Edukacji 4 0 0 4
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 29 28 30 27
Razem: 1240 714 782 1172

Informacje o stanie obsługi spraw w okresie od 8 czerwca do 14 czerwca 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 30 19 23 26
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 3 1 2
Wydział Spraw Obywatelskich 1048 262 252 1058
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 32 32 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 0 14 13 1
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
7 0 0 7
Wydział Ekologii i Zdrowia 17 10 9 18
Wydział Lokalowy 23 39 36 26
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 0 37 37 0
Urząd Stanu Cywilnego 65 167 163 69
Wydział Edukacji 5 0 1 4
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 29 28 28 29
Razem: 1224 611 595 1240

Informacje o stanie obsługi spraw w okresie od 1 czerwca do 6 czerwca 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 32 15 17 30
Wydział Gospodarki Komunalnej 2 0 2 0
Wydział Spraw Obywatelskich 914 340 206 1048
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 30 30 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 0 22 22 0
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
10 3 7 7
Wydział Ekologii i Zdrowia 18 8 9 17
Wydział Lokalowy 20 11 8 23
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 0 52 52 0
Urząd Stanu Cywilnego 59 156 150 65
Wydział Edukacji 8 0 3 5
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 28 19 18 29
Razem: 1091 643 511 1224

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 25 maja do 31 maja 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 36 22 26 32
Wydział Gospodarki Komunalnej 2 6 6 2
Wydział Spraw Obywatelskich 804 304 194 914
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 27 27 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 8 17 25 0
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
1 11 1 10
Wydział Ekologii i Zdrowia 19 7 8 18
Wydział Lokalowy 13 66 59 20
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 0 39 39 0
Urząd Stanu Cywilnego 55 179 175 59
Wydział Edukacji 8 1 1 8
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 19 39 30 28
Razem: 965 718 591 1091

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.18
Data udostępnienia: 2007.07.18 10:09:43

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny