Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Kancelaria Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.23 23:50:15 powrót do aktualnej strony
 

ul. Parkowa 9, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 27 96 w. 40
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

inspektor: Celina Błaszczyk, pok. nr 5, tel.: (32) 431 27 96 w. 40

Do zadań i kompetencji Kancelarii Urzędu należy w szczególności:

 • kierowanie obiegiem dokumentów i pism przychodzących do burmistrza i jego zastępców oraz Urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
 • kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców, komisji branżowych Rady oraz radnych,
 • kontrola terminowego przygotowywania przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu materiałów na sesję Rady oraz posiedzenia komisji branżowych Rady,
 • kontrola wykonywania zaleceń z narad burmistrza z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,
 • obsługa sekretariatu burmistrza i zastępców burmistrza oraz sekretarza gminy i miasta,
 • wykonywanie czynności techniczno-administracyjnych dla sekretarza gminy i miasta związanych z obsługą zespołu doradczego burmistrza,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza oraz dokumentacji z posiedzeń zespołu doradczego,
 • koordynowanie prac związanych ze współpracą z organami samorządowymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także administracją rządową,
 • koordynowanie działalności związanej ze współpracą zagraniczną,
 • informacja o zakresie spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,
 • zapewnienie realizacji funkcji reprezentacyjnej burmistrza oraz organizacja kontaktów burmistrza z organizacjami społecznymi, załogami zakładów pracy, organizacjami związkowymi i politycznymi,
 • potwierdzenie zgodności odpisów z oryginałem oraz urzędowe poświadczenie podpisów w zakresie określonym przez przepisy prawne,
 • prowadzenie księgozbioru Urzędu, w tym zbiorów przepisów prawnych zamieszczonych w Dziennikach Ustaw, Monitorach oraz Dziennikach Urzędowych Wojewody Śląskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.07.21
Data udostępnienia: 2003.07.23 23:50:15

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny