Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Szukanie w serwisie

ul. Parkowa 9, pok. nr 22, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 45
e-mail:aw@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr Danuta Jarosz, tel.: (32) 429 59 45
e-mail: aw.n@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Do zadań i kompetencji Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • w zakresie audytu wewnętrznego:
  • opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu, 
  • przypadkach uzasadnionych przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu,
  • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  • prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
  • wykonywanie czynności doradczych.
 • w zakresie kontroli wewnętrznej:
  • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektów rocznego planu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych,
  • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych zgodnie z planem kontroli,
  • przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
  • przeprowadzanie na polecenie Burmistrza kontroli doraźnych,
  • opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
  • współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Danuta Jarosz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 22, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 45, e-mail: aw.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.10
Data udostępnienia: 2007.08.10 12:12:53
Liczba odwiedzin strony: 1241 (ostatnie odwiedziny 2018.12.06 11:58:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny