Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Urząd Gminy i Miasta
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu
Przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta, burmistrz będący organem wykonawczym w gminie wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu Gminy i Miasta jest burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcom burmistrza lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wykonuje w tym zakresie uprawnienia z kodeksu pracy oraz przepisów szczegółowych dotyczących danej grupy pracowników.

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 11, fax: (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sekretariat Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 34, (32) 431 33 55
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 40
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Biuro Rady

ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 35
e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 53
e-mail: usc@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 

Wydziały Urzędu

Referaty Urzędu

Biura Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Samodzielne stanowiska

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.01
Data udostępnienia: 2007.02.01 14:19:37
Liczba odwiedzin strony: 47768 (ostatnie odwiedziny 2022.05.19 12:07:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny