Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Urząd Stanu Cywilnego
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 53
e-mail: usc@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Kornelia Warzecha, pok. nr 1, tel. (32) 429 59 53
e-mail: usc.k@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Urząd jest w posiadaniu ksiąg archiwalnych należących do byłych Urzędów Stanu Cywilnego, obejmujących następujące miejscowości: Leszczyny, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko, Bełk, Stanowice, Przegędza, Książenice, Kamień oraz Palowice łącznie ze Szczejkowicami. Księgi stanu cywilnego z miejscowości Książenice i Kamień, obejmujące okres od 01.1973 do 02.1977 przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilchowicach. Księgi dotyczące miejscowości Dębieńsko obejmujące okres od 01.1973 do 02.1977 znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ornontowicach. Od marca 1977 roku rejestracja zdarzeń z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzona jest z powrotem przez Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach we wspólnych księgach dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego oparta jest przede wszystkim o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do głównych zadań realizowanych przez Urząd należy:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci, jeżeli małżeństwo będzie zawierane przed osobą duchowną,
 • wpisywanie aktów małżeństw do ksiąg stanu cywilnego i wydawanie z nich odpisów na podstawie dokumentów dostarczonych przez władze kościelne,
 • przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • uznaniu dziecka,
  • uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • wydawanie obywatelom polskim zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego,
 • dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego,
 • postępowanie w sprawach związanych z zawarciem małżeństwa przez obywateli polskich w kraju i za granicą oraz załatwianie korespondencji konsularnej,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących:
  • transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
  • odtworzenia aktu, którego księgi zostały zniszczone lub zagubione,
  • prostowania błędów pisarskich,
  • skrócenia terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa przed upływem miesiąca, jeżeli małżeństwo zawierane będzie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
  • uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
 • przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do tych ksiąg,
 • sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia,
 • przyjmowanie w formie protokołu oświadczenia ustnej woli spadkodawcy. 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:52
Liczba odwiedzin strony: 10611 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 17:29:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny