Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Samodzielne stanowiska
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

Pełnomocnik  Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień

mgr Kazimierz Żyła
ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 59 75
e-mail: pa@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień należy w szczególności:

 • w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych:
  • przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem na jego wykonanie oraz sprawozdania z jego realizacji,
  • realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • rozliczanie wykonania rzeczowo-finansowego zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach udzielonych dotacji,
  • sporządzanie na podstawie ankiety opracowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdania z działalnosci w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • nadzór nad pracą Gminnej Komisji Rozwązywania Problemów Alkoholowych.  
 • w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
  • przygotowanie  i przedkładanie Burmistrzowi projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wraz z preliminarzem na jego wykonanie,
  • realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • przygotowanie projektu raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w celu przedłożenia Radzie Miejskiej,
  • sporządzenie na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdania z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • w zakresie innych działań gminy:
  • przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii oraz oceny stanu zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie gminy,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  • wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  • współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  • wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.11
Data udostępnienia: 2008.02.11 09:23:46
Liczba odwiedzin strony: 6273 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 08:07:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny