Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Kancelaria Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 40
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

inspektor: Celina Błaszczyk, pok. nr 5, tel.: (32) 429 59 40

Do zadań i kompetencji Kancelarii Urzędu należy w szczególności:

 • kierowanie obiegiem dokumentów i pism przychodzących do burmistrza i jego zastępców oraz Urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
 • kontrola wykonywania zaleceń z narad burmistrza z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,
 • obsługa sekretariatu burmistrza i zastępców burmistrza oraz sekretarza gminy i miasta,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza,
 • koordynowanie prac związanych ze współpracą z organami samorządowymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także administracją rządową,
 • koordynowanie działalności związanej ze współpracą zagraniczną,
 • informacja o zakresie spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,
 • zapewnienie realizacji funkcji reprezentacyjnej burmistrza oraz organizacja kontaktów burmistrza z organizacjami społecznymi, załogami zakładów pracy, organizacjami związkowymi i politycznymi,
 • potwierdzenie zgodności odpisów z oryginałem oraz urzędowe poświadczenie podpisów w zakresie określonym przez przepisy prawne,
 • prowadzenie księgozbioru Urzędu, w tym zbiorów przepisów prawnych zamieszczonych w Dziennikach Ustaw, Monitorach oraz Dziennikach Urzędowych Wojewody Śląskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.09
Data udostępnienia: 2007.08.10 09:05:44
Liczba odwiedzin strony: 6198 (ostatnie odwiedziny 2022.06.27 13:41:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny