Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Biuro Rady
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Biuro Rady
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 35
e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

inspektor: Alina Kuśka, pok. nr 9, tel.: (32) 429 59 35

Do zadań i kompetencji Biura Rady należy w szczególności:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacyjna sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady,
 • obsługa komisji stałych i doraźnych Rady oraz klubów radnych,
 • obsługa innych przedsięwzięć związanych z działalnością Rady zleconych przez burmistrza i przewodniczącego Rady,
 • przygotowanie i terminowe przekazanie materiałów na posiedzenia komisji i sesji Rady,
 • opracowanie materiałów z obrad sesji Rady i komisji, ich przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom organizacyjnym gminy, innym instytucjom oraz czuwanie nad realizacją podjętych ustaleń,
 • przyjmowanie wniosków i postulatów z zebrań mieszkańców oraz posiedzeń rad dzielnicowych, sołeckich i osiedlowych, przekazywanie ich do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, czuwanie nad terminową ich realizacją,
 • nadzór nad realizacją uchwał Rady dotyczących spraw organizacyjnych Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady i interpelacji radnych,
 • przekazywanie uchwał Rady wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • przekazywanie do publikacji uchwał Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizacja wyborów ławników ludowych oraz wyborów organów w jednostkach pomocniczych gminy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.02
Data udostępnienia: 2007.02.01 14:19:35
Liczba odwiedzin strony: 3536 (ostatnie odwiedziny 2022.06.21 11:03:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny