Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Budżet gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy

Uchwała Nr XVII/169/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008

Treść uchwały można pobrać w formacie Format PDF PDF (108 KB).

Załącznik  nr 1 do uchwały - Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008  -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (56 KB).
Załącznik  nr 2 do uchwały - Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok   -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (69 KB).
Załącznik  nr 3 do uchwały - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2008  -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (63 KB).
Załącznik  nr 4 do uchwały - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny na lata 2008-2014 -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (102 KB).
Załącznik  nr 5 do uchwały - Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2008 roku  - można pobrać w formacie Format PDF PDF (49 KB).
Załącznik  nr 6 do uchwały - Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008 -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (50 KB).
Załącznik  nr 7 do uchwały - Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008  -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (47 KB).
Załącznik  nr 8 do uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (55 KB).
Załącznik  nr 9 do uchwały - Zestawienie zadań przeznaczonych do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, objętych dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2008  -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (47 KB).
Załącznik  nr 10 do uchwały - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2008 -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (49 KB).
Załącznik  nr 11 do uchwały - Zestawienie dotacji związanych z realizacją w roku 2008 zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorzadu terytorialnego  -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (50 KB).

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.07
Data udostępnienia: 2008.05.07 08:35:12
Liczba odwiedzin strony: 10203 (ostatnie odwiedziny 2022.08.05 02:33:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny