Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2007.10.02 10:14:09 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 14 września do 20 września 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 7 września do 13 września 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 24 sierpnia do 30 sierpnia 2007 r. 

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 14 września do 20 września 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 80  26  37  69 
Wydział Gospodarki Komunalnej  0  8  3  5
Wydział Spraw Obywatelskich  1686  275  306  1655
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
 0  20  20  0
Wydział Urbanistyki i Architektury  0  21  21  0
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
 2  5  4  3
Wydział Ekologii i Zdrowia  20  9  10  19
Wydział Lokalowy  54  24  19  59
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta  3  37  39  1
Urząd Stanu Cywilnego  33  144  152  25
Wydział Edukacji  195  73  4  264
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych  277  135  210  202
Razem: 2350  777  825  2302

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 7 września do 13 września 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 48  77  45  80 
Wydział Gospodarki Komunalnej  0  2  2  0
Wydział Spraw Obywatelskich  1742  408  464  1686
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
 0  25  25  0
Wydział Urbanistyki i Architektury  4  20  24  0
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
 0  3  1  2
Wydział Ekologii i Zdrowia  21  10  11  20
Wydział Lokalowy  49  14  9  54
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta  1  24  22  3
Urząd Stanu Cywilnego  38  176  181  33
Wydział Edukacji  135  71  11  195
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych  290  267  280  277
Razem:  2328  1094  1075  2350

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy  54 18 24 48 
Wydział Gospodarki Komunalnej  0 0  0
Wydział Spraw Obywatelskich  1723  356  337 1742 
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
 0  35  35  0
Wydział Urbanistyki i Architektury  0  21  17  4
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
 1  0  1  0
Wydział Ekologii i Zdrowia  22  9  10  21
Wydział Lokalowy  50  41  42  49
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta  0  32  31  1
Urząd Stanu Cywilnego  43  149  154  38
Wydział Edukacji  83  52  0  135
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych  270  232  212  290
Razem:  2246  945  863  2328

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 24 sierpnia do 30 sierpnia 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 52 11 9 54
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 0 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 1626 488 391 1723
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 32 32 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 0 18 18 0
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
0 19 18 1
Wydział Ekologii i Zdrowia 23 11 12 22
Wydział Lokalowy 44 50 44 50
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 0 26 26 0
Urząd Stanu Cywilnego 47 173 177 43
Wydział Edukacji 22 61 0 83
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 310 120 160 270
Razem: 2124 1009 887 2246

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.02
Data udostępnienia: 2007.10.02 10:14:09

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny