Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2008.06.11 14:20:43 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 15 do 21 lutego  2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 8 do 14 lutego 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 7 lutego  2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 25 do 31 stycznia 2008 r.

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 15 do 21 lutego 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 22 55 47 30
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 1 1 0
Wydział Spraw Obywatelskich 1854 227 353 1728
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 28 28 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 14 45 48 11
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
2 14 8 8
Wydział Ekologii i Zdrowia 22 10 9 23
Wydział Lokalowy 4 31 32 3
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 9 28 37 0
Urząd Stanu Cywilnego 34 85 77 42
Wydział Edukacji 12 1 1 12
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 18 32 30 20
Razem: 1991 557 671 1877

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 8 do 14 lutego 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 40 42 60 22
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 1 1 0
Wydział Spraw Obywatelskich 1947 263 356 1854
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
0 32 32 0
Wydział Urbanistyki i Architektury 16 18 20 14
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
2 0 0 2
Wydział Ekologii i Zdrowia 22 9 9 22
Wydział Lokalowy 13 22 31 4
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 48 68 107 9
Urząd Stanu Cywilnego 28 97 91 34
Wydział Edukacji 14 1 3 12
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 23 22 27 18
Razem: 2153 575 737 1991

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 7 lutego 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 30 61 51 40
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 0 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 2136 251 440 1947
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
 0 25 25  0
Wydział Urbanistyki i Architektury 19 25 28 16
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
7 2 7 2
Wydział Ekologii i Zdrowia 21 10 9 22
Wydział Lokalowy 13 35 35 13
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 39 35 26 48
Urząd Stanu Cywilnego 17 77 66 28
Wydział Edukacji 18 3 7 14
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 32 21 30 23
Razem: 2332 545 724 2153

 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 25 do 31 stycznia 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Finansowo-Budżetowy 98 99 167 30
Wydział Gospodarki Komunalnej 0 0 0 0
Wydział Spraw Obywatelskich 2331 286 481 2136
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
30 25 55  0
Wydział Urbanistyki i Architektury 17 25 23 19
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
0 8 1 7
Wydział Ekologii i Zdrowia 19 10 8 21
Wydział Lokalowy 7 56 50 13
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 6 127 94 39
Urząd Stanu Cywilnego 16 60 59 17
Wydział Edukacji 18 3 3 18
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych 34 23 25 32
Razem: 2576 722 966 2332

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.11
Data udostępnienia: 2008.06.11 14:20:43

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny