Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

realizowanego w okresie od 1 kwietnia do 30 grudnia 2008r., na które została przeznaczona z budżetu Gminy i Miasta kwota 70.000, zł (słownie-siedemdziesiat tysięcy).

Termin składania ofert do dnia 15 marca 2008 r.

Oferty mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

W terminie do dnia 31.03.2008 r. oferty zostaną zweryfikowane przez Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pod względem formalno-prawnym oraz nastąpi wydanie opinii o celowości realizacji zadania przez podmiot.
O negatywnej opininii podmiot skłądający ofertę zostanie bezzwłocznie poinformowany.
W wypadku takim przysługuje prawo złożenia odwołania do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty składane są na formularzach określonych w załączniku do regulaminu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Protokół z posiedzenia Komisji powołanej do spraw udzielenia dotacji -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (64 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.04.02
Data udostępnienia: 2008.04.02 12:22:37
Liczba odwiedzin strony: 1130 (ostatnie odwiedziny 2018.12.05 05:12:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny