Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych.

 1. Konkurs obejmuje udzielenie zamówienia na organizację i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych szczepień ochronnych szczepionką skoniugowaną przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C, poprzedzonych kwalifikacyjnym badaniem lekarskim, grupy około 390 dzieci urodzonych w 2002r., będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.com.pl) oraz w Wydziale Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach przy al. Św. Barbary 6. Z pozostałymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Wydziale Ekologii i Zdrowia (jak wyżej) od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 09.06.2008r.
 3. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych nie może być zawarta na czas krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do 15 listopada 2008r., a termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przewiduje się na lipiec 2008r.
 4. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 09.06.2008r. do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
  Oferty nieprawidłowo opisane lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 09.06.2008r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, sala nr 13. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od ich otwarcia. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu ofert niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 6. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
 8. Oferent może złożyć umotywowany protest do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu i wyniku konkursu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Informację o rozstrzygnięciu konkursu  można pobrać w formacieFormat PDF PDF (57 KB)

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Cecylia Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 15 97, e-mail: eiz.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.06.13
Data udostępnienia: 2008.06.13 13:43:41
Liczba odwiedzin strony: 1088 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 15:20:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny