Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu Palowic

Data ogłoszenia przetargu: 8.07.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu Palowic do Gimnazjum nr 7 w Bełku i z powrotem.
Termin realizacji zamówienia: dni zajęć szkolnych od 1.09.2003 r. do 25.06.2004 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 15,00 zł można odebrać w Wydziale Edukacji, ul. Wolności 11.
Osoba do kontaktów z oferentami: Ewa Kluczniok
Wydział Edukacji
ul. Wolności 11
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 17 70, (32) 431 24 65
e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Edukacji, ul. Wolności 11. Termin składania ofert upływa 30.07.2003 r. o godz. 830.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Edukacji, ul. Wolności 11, w dniu 30.07.2003 r. o godz. 1030.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych z zachowaniem preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent winien spełniać warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. t.j. z 2002 r. nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Przewóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu Palowic do Gimnazjum nr 7 w Bełku i z powrotem" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 30 lipca 2003 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 10,70 zł za 1 km brutto, a najdroższej 12,84 zł za 1 km brutto,
 • wybór oferty:
  Usługi Transportowe Antoni Gołomb,
  ul. Gliwicka 50, 44-246 Szczejkowice,
 • cena wybranej oferty:
  10,70 zł za 1 km brutto.
 • przetarg został rozstrzygnięty 1.08.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Kluczniok, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 17 70, e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl,
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.08.01
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:03
Liczba odwiedzin strony: 1153 (ostatnie odwiedziny 2019.05.05 06:06:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny