Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola w Palowicach

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn. zm.) zaprasza wszystkich zainteresowanych do:

rokowań w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Palowicach - działka nr 202/66 o pow. 3 092 m2 zapis w KW nr 116.269 Sądu Rejonowego w Rybniku.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy jednorodzinnej o symbolu planu J4M2:

  • kubatura budynku - 1 752 m3,
  • pow. zabudowy bud. gospodarczego - 61,5 m2,
  • rok budowy - 1900.

Budynek w stanie technicznym zadawalającym. Budynek jest pod opieką konserwatorską.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 20 sierpnia 2003 r.

Oferta winna zawierać proponowaną cenę zakupu. Oględzin można dokonywać od poniedziałku do piątku włącznie, po uprzednim uzgodnieniu godziny w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tut. Urzędu. Wszelkich informacji udziela ww. wydział pod nr telefonu 431 23 26.

Data ogłoszenia przetargu: 29.07.2003

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg na "Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola w Palowicach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • termin składania ofert upłynął 20 sierpnia 2003 r.,
  • nieruchomość została zbyta w drodze rokowań za kwotę 52 000 zł,
  • przetarg został rozstrzygnięty 19.09.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.05
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:03
Liczba odwiedzin strony: 1038 (ostatnie odwiedziny 2018.11.16 19:16:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny