Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 31.07.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny tj. kostek betonowych wibroprasowanych o wymiarach 38x25x12 cm, krawężnika betonowego drogowego o wymiarach 100x30x15 oraz wodościeków betonowych o wymiarach 50x60x15, włazów żeliwnych typ ciężki oraz kratki ściekowej tj.:
- ul. Daleka od nr 26 do nr 28 (odcinek zabudowany) w sołectwie Szczejkowice - kostek betonowych w ilości 2 850 szt. + 380 połówek oraz krawężnika drogowego o wym. 100x30x15 cm w ilości 50 szt.,
- ul. Daleka w połączeniu z ul. Wiejską II odcinek w sołectwie Szczejkowice - kostek betonowych w ilości 4 752 szt. + 576 połówek,
- odcinek ul. Wiejskiej od Kaplicy do skrzyżowania z ulicą Rybnicką w sołectwie Szczejkowice - 344 szt. wodościeków betonowych o wymiarach 60x50x15, 2 włazów żeliwnych typ ciężki, 1 szt. wpust uliczny ściekowy typ ciężki,
- ul. Korfantego - boczna w sołectwie Przegędza - w ilości 3 278 szt. + 484 połówek,
- ul. Piaskowa - boczna w sołectwie Przegędza - w ilości 2 380 szt. + 280 połówek,
- ul. Lompy - boczna na Osiedlu Malenie - w ilości 4 950 szt. + 660 połówek.
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 28.10.2003
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17.
Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Łuc
Referat Drogownictwa
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 431 27 96 w. 30
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17. Termin składania ofert upływa 20.08.2003 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w dniu 20.08.2003 r. o godz. 1000.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 2 000,00 zł
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Dostawcy muszą spełnić warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniać warunki określone w art. 22 ustawy.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 20 sierpnia 2003 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 68 469,30 zł brutto, a najdroższej 81 097,44 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej PBEFROW Sp. z o.o.,
  ul. Wiejska 7, 44-201 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  68 469,30 zł brutto, w terminie do 28.10.2003, okres gwarancji - 3 lata, termin płatności faktury - 30 dni.
 • przetarg został rozstrzygnięty 25.08.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.08.25
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:03
Liczba odwiedzin strony: 1171 (ostatnie odwiedziny 2019.04.30 18:05:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny