Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Data ogłoszenia przetargu: 20.08.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Furgoła 6b w Czerwionce-Leszczynach.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14. Formularz udostępniany jest w cenie 24,40 zł.
Osoba do kontaktów z oferentami: Andrzej Wala
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 48
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 9). Termin składania ofert upływa 11.09.2003 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A), w dniu 11.09.2003 r. o godz. 915.
Kryteria wyboru oferty: cena - 90%
termin płatności - 10%
Wadium: 1 100,00 zł
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający:
- warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych;
- wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Furgoła 6b w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 11 września 2003 r.,
  • złożono 1 ofertę,
  • postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. nr 72 poz. 664 z 12 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) - w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
  • przetarg został rozstrzygnięty 11.09.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Pierchała, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.05
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:03
Liczba odwiedzin strony: 1054 (ostatnie odwiedziny 2018.12.12 17:42:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny