Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont nawierzchni ulicy Leszczyńskiej - bocznej w sołectwie Przegędza

Data ogłoszenia przetargu: 8.09.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni ulicy Leszczyńskiej - bocznej w sołectwie Przegędza, obejmujący:
- wykonanie koryta jezdni,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego - analogia z pospółki pyłowo-żużlowej o grubości 30 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3+3 cm,
- naprawę poboczy.
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 14.11.2003
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17.
Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Łuc
Referat Drogownictwa
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 431 27 96 w. 30
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17. Termin składania ofert upływa 16.09.2003 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w dniu 16.09.2003 r. o godz. 1100.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 300,00 zł
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Wykonawcy muszą spełnić warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniać warunki określone w art. 22 ustawy.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulicy Leszczyńskiej - bocznej w sołectwie Przegędza" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 16 września 2003 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 38 553,59 zł brutto, a najdroższej 40 018,26 zł brutto,
 • wybór oferty:
  WPRI Asfalty Sp. z o.o.,
  ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  38 553,59 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 17.09.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.10.03
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 1017 (ostatnie odwiedziny 2019.04.17 14:39:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny