Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka:

 1. parcela nr 2901/169 o pow. 2 234 m2,
 2. parcela nr 2902/169 o pow. 2 866 m2,
 3. parcela nr 2903/169 o pow. 1 627 m2,
 4. parcela nr 2904/169 o pow. 1 640 m2,
 5. parcela nr 2905/169 o pow. 1 070 m2,
 6. parcela nr 2906/169 o pow. 1 057 m2,
 7. parcela nr 2907/169 o pow. 1 046 m2,
 8. parcela nr 2908/169 o pow. 1 041 m2,
 9. parcela nr 2909/169 o pow. 1 052 m2,
 10. parcela nr 2910/169 o pow. 1 056 m2,
 11. parcela nr 2911/169 o pow. 1 104 m2,

zapisanych w KW nr 125.713 Sądu Rejonowego w Rybniku.

Przedmiotowe działki znajdują się w strefie o symbolu planu A10E4 - strefa zieleni z dopuszczeniem zabudowy. Cena wywoławcza 1 m2 działki 10,00 zł. Wadium wynosi 2 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2003 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, pokój nr 13, godz. 1000.

Wadium (na każdą działkę odrębnie) należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny BS Orzesze O/Czerwionka-Leszczyny nr 84341015-374-36001-15-06.001 do dnia 3 października br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 23 26, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 18.09.2003.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 7 października 2003 r.,
 • w wyniku postępowania przetargowego zbyto 4 działki budowlane o numerach: 2901/169, 2905/169, 2906/169, 2907/169, za cenę 10,50 zł za m2,
 • przetarg został rozstrzygnięty 17.10.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.05
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 1111 (ostatnie odwiedziny 2018.11.09 17:38:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny