Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego

Data ogłoszenia przetargu: 18.09.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2003 w kwocie 3 960 000,00 zł.
Termin realizacji zamówienia: od 20.11.2003 r. do 30.11.2006 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Wydziale Finansowo-Budżetowym, ul. Parkowa 9, pok. nr 8 (I piętro) lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktów z oferentami: Teresa Czajka - zastępca skarbnika
Wydział Finansowo-Budżetowy
ul. Parkowa 9, pok. nr 8
tel.: (32) 431 27 96 w. 73
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400

Franciszek Stephan - skarbnik gminy i miasta
Wydział Finansowo-Budżetowy
ul. Parkowa 9, pok. nr 10
tel.: (32) 431 27 96 w. 59
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Finansowo-Budżetowym, ul. Parkowa 9, pok. nr 8 (I piętro). Termin składania ofert upływa 7.11.2003 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 13 (I piętro), w dniu 7.11.2003 r. o godz. 1100.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść w formie przewidzianej ustawą o zamówieniach publicznych w terminie do 7.11.2003 r. do godziny 1000.
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych z zastosowaniem preferencji krajowych.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 137 z dnia 17.09.2003 r. pozycja 59289.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2003 w kwocie 3 960 000,00 zł" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 7 listopada 2003 r.,
  • wybór oferty:
    ING Bank Śląski SA, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej,
    ul. Wieniawskiego 3, 44-201 Rybnik,
  • przetarg został rozstrzygnięty 7.11.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Franciszek Stephan, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 59, e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.04
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 1026 (ostatnie odwiedziny 2019.02.15 01:31:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny