Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błękitnej

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny, przy ulicy Błękitnej:

 1. działka nr 4682/588 o pow. 1 080 m2,
 2. działka nr 4683/588 o pow. 1 116 m2,
 3. działka nr 4684/588 o pow. 1 141 m2,

zapisanych w KW nr 114.379 Sądu Rejonowego w Rybniku. Przedmiotowe działki znajdują się w strefie mieszkaniowo-usługowej o symbolu planu M2.

Cena wywoławcza 1 m2 działki 15,38 zł. Wadium wynosi 2 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2003 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 900.

Wadium (na każdą działkę odrębnie - w przypadku zamiaru nabycia kilku działek) należy wpłacać na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka-Leszczyny nr 84341015-374-36001-15-06.001 do dnia 28 listopada br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 19.11.2003.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny, przy ulicy Błękitnej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 3 grudnia 2003 r.,
 • w wyniku postępowania przetargowego zbyto 3 działki o numerach:
  • 4683/588 za cenę 29 440 zł,
  • 4682/588 za cenę 26 330 zł,
  • 4684/588 za cenę 31 241 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 29.12.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 1027 (ostatnie odwiedziny 2019.02.15 12:27:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny