Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zabrzańskiej

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko przy ulicy Zabrzańskiej:

  1. działki nr 666/83 o pow. 612 m2,

zapisanej w KW nr 103.111. Przedmiotowa działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach mieszkaniowo-usługowych, o symbolu planu M2.

Cena wywoławcza 1 m2 działki 13,09 zł. Wadium wynosi 1 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2003 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 930.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka-Leszczyny nr 84341015-374-36001-15-06.001 do dnia 8 grudnia br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 19.11.2003.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko przy ulicy Zabrzańskiej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • termin wpłacania wadium upłynął 8 grudnia 2003 r.,
  • przetarg nie odbył się z powodu niewpłacenia żadnego wadium,
  • przetarg został unieważniony 29.12.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 935 (ostatnie odwiedziny 2019.02.01 00:23:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny