Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie usługi wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 na zieloną szkołę 2004

Data ogłoszenia przetargu: 8.12.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 13 87
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 na zieloną szkołę 2004:
- ilość uczniów: 81 + 6 opiekunów,
- miejscowość położona nad morzem,
- ośrodek położony nie dalej niż 200 m od morza.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.
Osoba do kontaktów z oferentami: Bożena Rusiecka - nauczyciel
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 13 87
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Termin składania ofert upływa 16.12.2003 r. o godz. 1130.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w dniu 16.12.2003 r. o godz. 1200.
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
atrakcyjność oferty - 5%
Informacje dodatkowe: Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający:
- warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Wykonanie usługi wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 na zieloną szkołę 2004" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 16 grudnia 2003 r.,
 • złożono 6 ofert, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 607 zł brutto na osobę, a najdroższej - 775 zł brutto na osobę,
 • wybór oferty:
  Firma Usługowo-Turystyczna GUNAR,
  ul. Pszczyńska 328, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
 • cena wybranej oferty:
  680 zł brutto na osobę,
 • przetarg został rozstrzygnięty 16.12.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Żelazny, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 13 87, e-mail: sp3.leszczyny@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.11
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 1208 (ostatnie odwiedziny 2019.03.16 18:06:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny