Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2004 r.

Data ogłoszenia przetargu: 18.11.2003
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2004 r.
Termin realizacji zamówienia: 1.01.2004 - 31.12.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 18, II piętro.
Osoba do kontaktów z oferentami: Janina Michalska - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 9, pok. nr 18
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 4. Termin składania ofert upływa 19.12.2003 r. o godz. 930.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 18, II piętro, w dniu 19.12.2003 r. o godz. 1000.
Kryteria wyboru oferty: 1) sprzątanie 1 przystanku:
- waga - 90%
- maksymalna ilość punktów do uzyskania - 90
2) mycie 1 m2 z obu stron wiat oszklonych:
- waga 5%
- maksymalna ilość punktów do uzyskania - 5
3) drobne naprawy, malowanie elementów metalowych farbą olejną, konserwacja przystanków (wyłącznie koszt robocizny):
- waga 5%
- maksymalna ilość punktów do uzyskania - 5
Informacje dodatkowe: Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Warunki, które muszą spełniać wykonawcy są określone:
- w art. 19 ust. 1 i 2 oraz 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 664),
- w Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2004 r." ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 19 grudnia 2003 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Firma Handlowo-Usługową ANG REM,
  ul. Głowackiego 7/21, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  • sprzątanie 1 przystanku - 4,00 zł brutto,
  • mycie wiat oszklonych z obu stron za 1 m2 - 1,00 zł brutto,
  • drobne naprawy, malowanie elementów metalowych oraz konserwacja za 1 przystanek - 5,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 22.12.2003 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.22
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 1163 (ostatnie odwiedziny 2018.12.06 03:32:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny