Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dzierżawa budynku przy ul. Szkolnej w Czerwionce-Leszczynach

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szkolnej (budynek byłej księgarni).

Przedmiot dzierżawy usytuowany jest na parceli nr 1734/236 o pow. 370 m2, zapisanej w KW nr 116.535 obr. Czerwionka.

Powierzchnia użytkowa budynku - 52,50 m2.

Czynsz dotyczy wyłącznie budynku. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 10,00 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym.

Czas trwania dzierżawy - 3 lata (czasookres dzierżawy uległ zmianie w stosunku do ogłoszenia, które ukazało się w gazecie lokalnej Kurier w miesiącu styczniu).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2004 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 900.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 2.02.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Dzierżawę budynku położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szkolnej (budynek byłej księgarni)" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 12 lutego 2004 r.,
  • w wyniku postępowania przetargowego wydzierżawiono budynek po byłej księgarni za kwotę 19 zł na 1 m2,
  • przetarg został rozstrzygnięty 12.02.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.20
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 1048 (ostatnie odwiedziny 2018.12.05 04:12:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny