Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa samochodu osobowego

Data ogłoszenia przetargu: 20.02.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Termin realizacji zamówienia: do 19.03.2004 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz  można odebrać w Wydziale Organizacyjnym, ul. Parkowa 9, pok. nr 19.
Osoba do kontaktów z oferentami: Maria Wowra - naczelnik wydziału
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 9, pok. nr 19
tel.: (32) 431 27 96 w. 39
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 4. Termin składania ofert upływa 5.03.2004 r. o godz. 1100.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, w dniu 5.03.2004 r. o godz. 1200.
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
gwarancja na mechanizmy i podzespoły - 3%
gwarancja na perforację nadwozia - 2%
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą uczestniczyć oferenci spełniający:
- warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 5 marca 2004 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 1,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 50 000,00 zł brutto, a najdroższej 68 900,00 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Mucha Spółka jawna,
  ul. Katowicka 59, 43-190 Mikołów,
 • cena wybranej oferty:
  50 000,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 5.03.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.31
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 1000 (ostatnie odwiedziny 2018.12.04 03:18:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny