Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. 3 Maja

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja:

  1. działki nr 2517/230 o pow. 4 925 m2 (obr. Czerwionka), zapisanej w KW nr 116.542,
  2. działki nr 4190/394 o pow. 1 955 m2 (obr. Leszczyny), zapisanej w KW nr 116.543,

stanowiących teren o łącznej powierzchni 6 880 m2, gdyż przedmiotem przetargu są obie działki łącznie. Przedmiotowy teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w terenach urządzeń komunikacji samochodowej, o symbolu planu UKS. Powyższe działki stanowią zwartą całość a rejon, w którym są one usytuowane charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego.

Cena wywoławcza 1 m2 działki 30,00 zł. Wadium wynosi 20 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2004 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 1000.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka-Leszczyny nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 9 marca br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 19.02.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • II publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • termin wpłacania wadium upłynął 9 marca 2004 r.,
  • przetarg nie odbył się z powodu niewpłacenia żadnego wadium,
  • przetarg został unieważniony 12.03.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.22
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 1044 (ostatnie odwiedziny 2019.05.01 09:48:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny