Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową

Data ogłoszenia przetargu: 26.02.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową.
Termin realizacji zamówienia: 5.04.2004 - 30.07.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po uprzednim wpłaceniu należnej kwoty do kasy Urzędu przy ul. Parkowej 9 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Ireneusz Wróblewski
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 25.03.2004 r. o godz. 930.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, w dniu 25.03.2004 r. o godz. 1000.
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
warunki gwarancji - 5%
Wadium: 500,00 zł płatne w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub innej formie przewidzianej ustawą o zamówieniach publicznych.
Informacje dodatkowe: Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Adaptację pomieszczeń na świetlicę środowiskową" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 25 marca 2004 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 1,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 64 310,30 zł brutto, a najdroższej - 69 854,85 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Zakład Malarsko-Tapeciarski TIM, Zygmunt Zając,
  ul. Powstańców 53, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  64 310,30 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 7.04.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:03
Liczba odwiedzin strony: 1957 (ostatnie odwiedziny 2019.04.13 04:43:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny