Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa materiałów malarskich

Data ogłoszenia przetargu: 26.02.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów malarskich.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat), ul. Ligonia 5c.
Osoba do kontaktów z oferentami: Ewa Zieleźny
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 51
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 12.03.2004 r. o godz. 800.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 12.03.2004 r. o godz. 830.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający:
- warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych;
- wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów malarskich" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 12 marca 2004 r.,
 • złożono 3 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 26 932,60 zł netto, a najdroższej - 33 954,00 zł netto,
 • wybór oferty:
  CHABARKO s.c.,
  ul. Pojdy 97, 44-238 Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  26 932,60 zł netto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 31.03.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Pierchała, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.03
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 989 (ostatnie odwiedziny 2019.02.17 03:19:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny