Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Utrzymanie bieżące targowiska w dzielnicy Czerwionka

Data ogłoszenia przetargu: 19.04.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie bieżące targowiska w dzielnicy Czerwionka przy ul. 3 Maja.
Termin realizacji zamówienia: 1.06.2004 - 31.05.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 18, II piętro.
Osoba do kontaktów z oferentami: Bożena Fuks - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 9, pok. nr 18
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 18, II piętro. Termin składania ofert upływa 11.05.2004 r. o godz. 930.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 18, II piętro, w dniu 11.05.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 9.06.2004 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Warunki, które muszą spełniać wykonawcy są określone:
- w art. 22 ust. 1 i 2 oraz 24 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177),
- w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Utrzymanie bieżące targowiska w dzielnicy Czerwionka przy ul. 3 Maja" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 11 maja 2004 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 2 000,00 zł brutto miesięcznie, a najdroższej 3 531,00 zł brutto miesięcznie,
 • wybór oferty:
  Firma Handlowo-Usługowa ANG-REM,
  ul. Głowackiego 7/21, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  2 000,00 zł brutto miesięcznie za wykonywanie zadania w terminie od 1 czerwca 2004 r. do 31 maja 2005 r.,
 • przetarg został rozstrzygnięty 11.05.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 970 (ostatnie odwiedziny 2018.12.15 19:38:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny