Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dobudowa i modernizacja budynku OSP w Dębieńsku Starym

Data ogłoszenia przetargu: 11.05.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Kołłątaja 4, 44-230 Dębieńsko Stare
tel.: (32) 431 29 00
Przedmiot zamówienia: Dobudowa i modernizacja budynku OSP w Dębieńsku Starym.
Termin realizacji zamówienia: 21.06.2004 - 31.08.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w siedzibie OSP w Dębieńsku Starym, ul. Kołłątaja 4, po uprzednim wpłaceniu należnej kwoty do kasy OSP lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Jerzy Krzyżowski - inspektor nadzoru Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie OSP w Dębieńsku Starym, ul. Kołłątaja 4. Termin składania ofert upływa 27.05.2004 r. o godz. 930.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OSP w Dębieńsku Starym, ul. Kołłątaja 4, w dniu 27.05.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do dnia 26.06.2004
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
gwarancja - 5%
Wadium: 800,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dobudowę i modernizację budynku OSP w Dębieńsku Starym" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieńsku Starym) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 27 maja 2004 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena oferty wynosiła 39 795,11 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o.,
  ul. Toruńska 7, 44-100 Gliwice,
 • cena wybranej oferty:
  39 795,11 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 7.06.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.15
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 1065 (ostatnie odwiedziny 2018.12.06 09:49:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny