Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach

Data ogłoszenia przetargu: 31.05.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Mostowa 4, Czerwionka-Leszczyny
w imieniu której działa zarządca:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach.
Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 10,00 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10, ul. Ligonia 5c.
Osoba do kontaktów z oferentami: Grzegorz Gola - inspektor nadzoru
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 48
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 16.06.2004 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 16.06.2004 r. o godz. 930.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontu dachu w technologii papy termozgrzewalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 16 czerwca 2004 r.,
 • wpłynęły 4 ważne oferty,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 23 150,39 zł, a najdroższej - 33 047,83 zł,
 • wybór oferty:
  Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik,
  ul. Kresowa 27, 43-400 Cieszyn,
 • cena wybranej oferty:
  23 150,39 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 7.07.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Pierchała, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 981 (ostatnie odwiedziny 2019.07.13 17:43:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny