Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny działając na podstawie §7 ust. 1 i 2 uchwały nr XX/145/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 kwietnia 2004 r., w związku z art. 4 pkt 3 lit. "j" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) oraz art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), zaprasza do składania ofert w:

pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

 1. Czas przetargu
  Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2004 r. Oferty zostaną otwarte dnia 29 czerwca 2004 r.
 2. Miejsce przetargu
  Oferty należy składać na niżej podany adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
  e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
 3. Przedmiot przetargu
  Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcje agenta emisji obligacji komunalnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na kwotę 11 800 000 zł.
 4. Warunki przetargu
  Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701-7050 Kodeksy Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. "j" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
  Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w "Specyfikacji warunków przetargu", które można odebrać w Wydziale Finansowo-Budżetowym pok. nr 10 UGiM. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w "Specyfikacji warunków przetargu".

Data ogłoszenia przetargu: 31.05.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pisemny przetarg na "Wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 29 czerwca 2004 r.,
 • wybór oferty:
  PKO BP SA,
  ul. Puławska 15, Warszawa,
 • cena wybranej oferty:
  • prowizja w kwocie 47 200 zł,
  • marża ponad rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych:
   • dla obligacji 4-letnich - 0,75%,
   • dla obligacji 5-letnich - 0,85%,
   • dla obligacji 6-letnich - 0,95%,
 • przetarg został rozstrzygnięty 22.10.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Franciszek Stephan, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 59, e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 1167 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 03:51:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny