Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 4.06.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny tj. kostek betonowych wibroprasowanych o wymiarach 38 x 25 x 12 cm, krawężnika betonowego drogowego o wymiarach 100 x 30 x 15 cm, tj.:
- ul. Daleka w sołectwie Szczejkowice
kostek betonowych w ilości 4 500 szt. całych + 600 połówek
- ul. Piaskowa od nr 20a do nr 24b w sołectwie Szczejkowice
kostek betonowych w ilości 4 620 szt. całych + 660 połówek
- ul. Gajowa - boczna od nr 8 do nr 8d w sołectwie Szczejkowice
kostek betonowych w ilości 2 800 szt. całych + 400 połówek
- ul. Leszczyńska - boczna w sołectwie Przegędza
kostek betonowych w ilości 1 480 szt. całych + 240 połówek
- ul. Wiejska - boczna w sołectwie Palowice
kostek betonowych w ilości 3 600 szt. całych + 480 połówek, krawężnik betonowy w ilości 87 szt.
- ul. Lompy - boczna na Osiedlu Malenie
w ilości 4 460 szt. całych + 600 połówek.
Termin realizacji zamówienia: 5.07.2004 - 3.09.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, II piętro, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta.
Osoba do kontaktów z oferentami: Danuta Korus - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, II piętro. Termin składania ofert upływa 23.06.2004 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, II piętro, w dniu 23.06.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 22.07.2004 r.
Wadium: 2 000,00 zł
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę elementów betonowych z transportem i rozładunkiem na tereny budów na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 23 czerwca 2004 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej PREFROW Spółka z o.o.,
  ul. Wiejska 7, 44-201 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  70 242,00 zł netto + 22% VAT (15 453,24 zł) = 85 695,24 zł brutto,
  termin realizacji - do 31.08.2004 r.,
  okres gwarancji - 3 lata,
 • przetarg został rozstrzygnięty 28.06.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.09
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:05
Liczba odwiedzin strony: 936 (ostatnie odwiedziny 2018.12.02 12:35:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny