Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Zakup samochodu asenizacyjnego

Data ogłoszenia przetargu: 23.07.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 14 57
Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu asenizacyjnego.
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2004 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 18.
Osoba do kontaktów z oferentami: mgr inż. Jerzy Gunia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 10 87 w. 34
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego. Termin składania ofert upływa 12.08.2004 r. o godz. 1200.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego, w dniu 12.08.2004 r. o godz. 1215.
Kryteria wyboru oferty: cena brutto oferty - 100%
Informacje dodatkowe: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający:
- wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu asenizacyjnego" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 12 sierpnia 2004 r.,
 • wybór oferty:
  Firma Motoryzacyjna MARCAR TRUCKS, Ewa Gruszka,
  ul. 11 Listopada 2, 42-300 Myszków,
 • cena wybranej oferty:
  250 627,04 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 6.09.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kurdek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 87, e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.09
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1094 (ostatnie odwiedziny 2019.07.10 10:26:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny