Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w dzielnicy Czuchów

Data ogłoszenia przetargu: 5.08.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Folwarcznej i Granicznej w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Czuchów: wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, wykonanie przewiertów o długości 8 m pod drogami: rurami o średnicy Ø200 mm - 4 szt., rurami o średnicy Ø110 mm - 5 szt., wykonanie robót ziemnych i montażowych z podsypką i obsypką piaskową na ciągach głównych i przyłączach domowych, montaż zasuw i hydrantów, wejście z przyłączem domowym do budynku, wykonanie obustronnego podejścia pod wodomierz, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, przywrócenie terenu budowy (po zakończeniu robót) do stanu pierwotnego.
Termin realizacji zamówienia: 25.10.2004 - 31.01.2006
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po uprzednim wpłaceniu należnej kwoty do kasy Urzędu przy ul. Parkowej 9 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Marian Kuśka - inspektor nadzoru budowlanego Urzędu Gminy i Miasta
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 30.09.2004 r. o godz. 1030.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 13, w dniu 30.09.2004 r. o godz. 1100.
Termin związania ofertą: do 28.11.2004 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
gwarancja - 5%
Wadium: 8 000,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo zamówień publicznych do dnia 30.09.2004, godz. 1030.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane prezesowi UZP w dniu 5.08.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Folwarcznej i Granicznej w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Czuchów" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 137 poz. 39606 z dnia 13.08.2004 oraz w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 30 września 2004 r.,
 • złożono 13 ofert, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 5,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 353 576,74 zł brutto, a najdroższej - 615 013,88 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDRO-SERVICE E.M. Piotrowscy Sp. Jawna,
  ul. Piaski 2, 42-580 Wojkowice,
 • cena wybranej oferty:
  353 576,74 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 8.11.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1043 (ostatnie odwiedziny 2018.12.10 17:56:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny