Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów:

  1. parcela nr 1479/135 o pow. 717 m2,
  2. parcela nr 1480/135 o pow. 728 m2,

zapisanych w KW nr 115.624 Sądu Rejonowego w Rybniku. Przedmiotowe działki znajdują się w strefie obejmującej tereny mieszkaniowo-usługowe, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi, o symbolu planu M2.

Cena wywoławcza 1 m2 działki 19,28 zł + podatek VAT. Wadium wynosi 2 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2004 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 900.

Wadium (na każdą działkę odrębnie) należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka-Leszczyny nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 20 września br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 25.08.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 23 września 2004 r.,
  • w wyniku postępowania przetargowego zbyto działkę nr 1479/135 o powierzchni 717 m2 za cenę 17 302,00 zł brutto,
  • przetarg został rozstrzygnięty 23.09.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1034 (ostatnie odwiedziny 2018.12.15 12:01:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny