Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dzierżawa nieruchomości przy ul. 3 Maja 21

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem (balneologii) położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czerwionka, przy ulicy 3 Maja 21.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości tj. działki 1842/236 o powierzchni 0,1868 ha, zapisanej w KW 116.806, zabudowanej budynkiem balneologii o powierzchni 507,80 m2 na usługi związane z ochroną zdrowia tj.: medyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze lub łączące dwie lub wszystkie wymienione funkcje. Przedmiotowy obiekt w tym celu wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych na koszt dzierżawcy.

Przetarg - licytacja stawki dzierżawnej odbędzie się w dniu 9 września 2004 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 900.

Cena wywoławcza wynosi 1,03 zł/m2, łącznie 523,00 zł + podatek VAT 22%.

Oględzin obiektu można dokonać w dniach od 6-8 września br. po uprzednim uzgodnieniu godziny w Wydziale Geodezji. Warunki przetargu oraz dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data ogłoszenia przetargu: 25.08.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • I publiczny przetarg ustny ograniczony na "Dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem (balneologii) położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czerwionka, przy ulicy 3 Maja 21" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 9 września 2004 r.,
  • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
  • przetarg został unieważniony 9.09.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1013 (ostatnie odwiedziny 2019.07.14 02:58:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny