Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Uszczelnienie płyt elewacji budynku przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach

Data ogłoszenia przetargu: 3.09.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Mostowa 4, Czerwionka-Leszczyny
w imieniu której działa zarządca:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót - uszczelnienie styków płyt elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoba do kontaktów z oferentami: Grzegorz Gola - inspektor nadzoru
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 48
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 10.09.2004 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 10.09.2004 r. o godz. 930.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót - uszczelnienie styków płyt elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mostowej 4 w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 10 września 2004 r.,
 • wpłynęła 1 ważna oferta,
 • wybór oferty:
  ALPI-REM Zakład Usług Wysokościowych,
  ul. Zielona 4b/8, 44-217 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  12 001,87 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 14.09.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Pierchała, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.15
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1137 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 03:57:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny