Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Ligonia w dzielnicy Leszczyny Osiedle

Data ogłoszenia przetargu: 6.09.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogowym ulicy Ligonia w dzielnicy Leszczyny Osiedle.
Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie - 4.10.2004
zakończenie - 26.11.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz (bezpłatnie) można odebrać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17.
Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Łuc
Referat Drogownictwa
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17. Termin składania ofert upływa 24.09.2004 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w dniu 24.09.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 22.10.2004
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Przebudowę nawierzchni chodników w pasie drogowym ulicy Ligonia w dzielnicy Leszczyny Osiedle" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 24 września 2004 r.,
 • złożono 3 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 179 220,27 zł brutto, a najdroższej 248 340,65 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Zakład Inżynierii Drogowej - Maria Rozmus,
  ul. Wodna 12, Ruda Śląska,
 • cena wybranej oferty:
  179 220,27 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 24.09.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.04
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 941 (ostatnie odwiedziny 2018.12.04 10:53:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny