Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Szkoły Życia w Rybniku

Data ogłoszenia przetargu: 28.09.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do "Szkoły Życia" - szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży upośledzonych w Rybniku.
Termin realizacji zamówienia: od 2.11.2004 r. do 22.12.2004 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 15,00 zł można odebrać w Wydziale Edukacji, ul. Wolności 11, po uprzednim wpłaceniu należnej kwoty do kasy Urzędu przy ul. Parkowej 9 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Ewa Kluczniok
Wydział Edukacji
ul. Wolności 11
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 17 70, (32) 431 24 65
e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Edukacji, ul. Wolności 11. Termin składania ofert upływa 15.10.2003 r. o godz. 1000.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Termin związania ofertą: 31.10.2004
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający inne warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Przewóz uczniów w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do "Szkoły Życia" - szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży upośledzonych w Rybniku" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • termin składania ofert upłynął 15 października 2003 r.,
  • przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
  • przetarg został unieważniony 19.10.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Kluczniok, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 17 70, e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl,
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.20
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 987 (ostatnie odwiedziny 2019.03.04 18:38:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny