Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont instalacji uzdatniania wody SUW Palowice

Data ogłoszenia przetargu: 30.09.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 14 57
Przedmiot zamówienia: Remont instalacji uzdatniania wody SUW Palowice.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2004 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4.
Osoba do kontaktów z oferentami: Andrzej Nowak
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 10 87 w. 37
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego. Termin składania ofert upływa 15.10.2004 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego, w dniu 15.10.2004 r. o godz. 1030.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Remont instalacji uzdatniania wody SUW Palowice" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 15 października 2004 r.,
 • wybór oferty:
  KREVOX Sp. z o.o.,
  ul. Hoża 34/28, 00-516 Warszawa,
 • cena wybranej oferty:
  341 600,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 22.10.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kurdek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 87, e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 972 (ostatnie odwiedziny 2018.12.12 19:20:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny