Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szkolnej

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z dwóch działek, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka przy ul. Szkolnej:

  1. działka budowlana nr 1734/236 zapis. w KW nr 116.535 oraz działka budowlana nr 2875/236 zapis. w KW nr 118.838 o łącznej powierzchni 1 280 m2.

W dziale III KW nr 118.838 figurują ciężary i ograniczenia. Na budynek znajdujący się na działce nr 1734/236 obowiązuje do dnia 15 lutego 2007 r. umowa dzierżawy.

Przedmiotowe działki zabudowane są:

  1. budynkiem handlowym - budynek zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, kryty dachem drewnianym, o pow. zabudowy 70,2 m2, pow. użytkowej 52,5 m2, kubaturze 245,0 m3,
  2. budynkiem szaletu - budynek kontenerowy szaletu miejskiego, o pow. zabudowy 14,1 m2, o pow. użytkowej 13,9 m2, kubaturze ok. 45,2 m3.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest, zgodnie z Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w strefie usług centrotwórczych, o symbolu planu S.

Cena wywoławcza wynosi 127 000,00 zł (składnik budowlany - 34 600,00 zł), (składnik gruntowy - 92 400,00 zł). Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2004 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 1030.

Wadium w wysokości 25 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka-Leszczyny nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 15 listopada br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 12.10.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z dwóch działek, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka przy ul. Szkolnej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 18 listopada 2004 r.,
  • do przetargu dopuszczono 4 osoby, w przetargu uczestniczyły 3 osoby,
  • w wyniku postępowania przetargowego zbyto nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w obr. Czerwionka, działkę nr 1734/236 zapis. w KW 116.535 oraz 2875/236 zapis. w KW 118.838 o łącznej pow. 1 280 m2 za cenę 181 610,00 zł + podatek VAT,
  • nabywcą nieruchomości została Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach,
  • przetarg został rozstrzygnięty 7.12.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.15
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1111 (ostatnie odwiedziny 2019.04.13 21:24:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny