Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny:

  1. działka nr 4436/286 o pow. 20 510 m2, zapis. w KW nr 114.399, położona w obr. Leszczyny przy ul. ks. Pojdy.

W dziale III KW nr 114.399 figurują ciężary i obciążenia. Przedmiotowa nieruchomość położona jest, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny częściowo w terenach usługowych o symbolu planu U, częściowo w terenie przewietrzania o symbolu planu E2 - bez prawa budowy nowej zabudowy wolnostojącej a częściowo w terenach ulicy powiatowej klasy zbiorczej o symbolu KZ1/2 w terenach obszaru górniczego po byłej KWK "Dębieńsko" oraz na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Działkę przecina wodociąg oraz kanalizacja sanitarna.

Cena wywoławcza wynosi 820 400,00 zł. Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT w wys. 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2005 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 1000.

Wadium w wysokości 160 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka-Leszczyny nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 11 stycznia br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 15.11.2004.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 14 stycznia 2005 r.,
  • w przetargu wzięło udział 2 uczestników,
  • w wyniku przetargu zbyto nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obr. Leszczyny, działkę nr 4436/286 zapis. w KW 114.399 o pow. 20 510 m2,
  • nabywcą nieruchomości zostało PPHU KOMART, ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,
  • cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1 550 400,00 zł + podatek VAT,
  • przetarg został rozstrzygnięty 24.01.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1002 (ostatnie odwiedziny 2019.05.16 22:07:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny