Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Zakup bonów towarowych dla pracowników ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach

Data ogłoszenia przetargu: 18.11.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Zakup bonów towarowych stanowiących pomoc socjalną dla pracowników ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoba do kontaktów z oferentami: Krystyna Michalik
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 27
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 29.11.2004 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 29.11.2004 r. o godz. 1030.
Kryteria wyboru oferty: termin płatności - 90%
termin ważności bonów - 10%
Informacje dodatkowe: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Zakup bonów towarowych stanowiących pomoc socjalną dla pracowników ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 29 listopada 2004 r.,
  • wpłynęły 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
  • wybór oferty:
    Accord Service Polska Sp. z o.o.,
    ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa,
  • cena wybranej oferty: 73 390 zł; termin płatności: I rata - do 6.12.2004 r., II rata - do 11.01.2005 r., III rata - do 11.02.2005 r.; termin ważności bonów: do 31.12.2005 r.,
  • przetarg został rozstrzygnięty 29.11.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Pierchała, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.03
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1039 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:01:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny