Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Realizacja usług opiekuńczych świadczonych na terenie gminy i miasta  Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 29.11.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Realizacja usług opiekuńczych świadczonych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, dla osób wymagających opieki i pomocy w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych wynikających ze stanu zdrowia osób wymagających opieki, a zwłaszcza opiekę higieniczno-sanitarną tj. utrzymywanie czystości w pomieszczeniu chorego jak również pranie bielizny pościelowej i odzieży chorego, mycie chorego i układanie w łóżku, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstaniu odleżyn, zmiana bielizny osobistej i pościelowej oraz dokonywanie zakupów i przygotowywanie posiłków, pomoc przy spożywaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych i wizyt lekarskich, pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej osób wymagających opieki oraz inne niezbędne usługi wynikające z sytuacji osoby wymagającej opieki.
Zapewnienie powyższej opieki dotyczy około 15-20 osób tj. około 400-700 godzin miesięcznie.
Usługi winny być realizowane w całości przez przygotowaną w tym zakresie kadrę.
Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1500.
Osoba do kontaktów z oferentami: Krystyna Niedobecka
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie zamawiającego, z dopiskiem "Oferta na realizację usług opiekuńczych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny". Termin składania ofert upływa 15.12.2004 r. o godz. 1030.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36b, pokój nr 7, w dniu 15.12.2004 r. o godz. 1100.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Termin związania ofertą: 31.12.2004
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymogi wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).
Spełnienie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie złożonej oferty oraz dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Realizację usług opiekuńczych świadczonych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 15 grudnia 2004 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  FPHU Salus s.c. Dytko&Granowska,
  ul. Szkolna 13a, Przegędza,
 • cena wybranej oferty:
  9,50 zł za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych,
 • przetarg został rozstrzygnięty 16.12.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 887 (ostatnie odwiedziny 2019.07.10 07:54:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny