Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2005 r.

Data ogłoszenia przetargu: 30.11.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w ilości 89 szt., w 2005 r.
Termin realizacji zamówienia: 1.01.2005 - 31.12.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 9, pok. nr 18, II piętro.
Osoba do kontaktów z oferentami: Bożena Fuks - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 9, pok. nr 18
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa 9. Termin składania ofert upływa 17.12.2004 r. o godz. 930.
Termin związania ofertą: do 31.12.2004 r.
Kryteria wyboru oferty: 1) cena sprzątania 1 przystanku - waga - 90% - maksymalna ilość punktów do uzyskania - 90,
2) cena mycia 1 m2 z obu stron wiat oszklonych - waga 5% - maksymalna ilość punktów do uzyskania - 5,
3) cena drobnych napraw, malowania elementów metalowych farbą olejną, konserwacja przystanków - (wyłącznie koszt robocizny) - waga 5% - maksymalna ilość punktów do uzyskania - 5.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełnienia wymogów dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacji.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w ilości 89 szt., w 2005 r." ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert upłynął 17 grudnia 2004 r.,
 • złożono 3 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Usługi Porządkowe i Stolarskie Tomasz Balik,
  ul. Strzelczyka 11c, 44-234 Czerwionka-Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  • sprzątanie 1 przystanku - 3,50 zł brutto,
  • mycie wiat oszklonych z obu stron za 1 m2 - 0,80 zł brutto,
  • drobne naprawy, malowanie elementów metalowych oraz konserwacja za 1 przystanek - 4,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 20.12.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.24
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 978 (ostatnie odwiedziny 2019.05.17 17:32:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny